Scrummy cakes…

Next post
Prev post
  • Bailey Ana logo mono, Plumbelly Studio Victoria Australia, Graphic Design Victoria, Bendigo Graphic Design, Ballarat Graphic Design, Bacchus Marsh Graphic Design, Gisborne Graphic Design, Design Studio Victoria Australia, Print Design Victoria, Graphic Design Melbourne, Logo Design Victoria, Logo Design Bendigo, Logo Design Gisborne, Logo Design Ballarat, business cards Ballarat, business cards Bendigo, business cards Bacchus Marsh, Business cards Melbourne, Business cards Gisborne, Branding Bendigo, Branding Gisborne, Branding Castlemaine, Branding Melbourne, Branding Bacchus Marsh, Branding Ballarat, Corporate Identity Bendigo, Corporate Identity Gisborne, Corporate Identity Castlemaine, Corporate Identity Melbourne, Corporate Identity Bacchus Marsh, Corporate Identity Ballarat, Stationery Design Bendigo, Stationery Design Gisborne, Stationery Design Castlemaine, Stationery Design Melbourne, Stationery Design Bacchus Marsh, Stationery Design Ballarat, Wedding invites Bendigo, Wedding invites Gisborne, Wedding invites Castlemaine, Wedding invites Melbourne, Wedding invites Bacchus Marsh, Wedding invites Ballarat, Online Design Gisborne, Online Design Castlemaine, Online Design Melbourne, Online Design Bacchus Marsh, Online Design Ballarat, Online Design Bendigo, Online Design Gisborne, Online Design Castlemaine, Online Design Melbourne, Online Design Bacchus Marsh, Online Design Ballarat, Brochure Design Gisborne, Brochure Design Castlemaine, Brochure Design Melbourne, Brochure Design Bacchus Marsh, Brochure Design Ballarat, Brochure Design Bendigo, Brochure Design Gisborne, Brochure Design Castlemaine, Brochure Design Melbourne, Brochure Design Bacchus Marsh, Brochure Design Ballarat, Packaging Design Gisborne, Packaging Design Castlemaine, Packaging Design Melbourne, Packaging Design Bacchus Marsh, Packaging Design Ballarat, Packaging Design Bendigo, Packaging Design Gisborne, Packaging Design Castlemaine, Packaging Design Melbourne, Packaging Design Bacchus Marsh, Packaging Design Ballarat, Book Design Gisborne, Book Design Castlemaine, Book Design Melbourne, Book Design Bacchus Marsh, Book Design Ballarat, Book Design Bendigo, Book Design Gisborne, Book Design Castlemaine, Book Design Melbourne, Book Design Bacchus Marsh, Book Design Ballarat, Layout Design Gisborne, Layout Design Castlemaine, Layout Design Melbourne, Layout Design Bacchus Marsh, Layout Design Ballarat, Layout Design Bendigo, Layout Design Gisborne, Layout Design Castlemaine, Layout Design Melbourne, Layout Design Bacchus Marsh, Layout Design Ballarat, Layout Design Gisborne, Layout Design Castlemaine, Layout Design Melbourne, CD and Music Design Bacchus Marsh, CD and Music Design Ballarat, CD and Music Design Bendigo, CD and Music Design Gisborne, CD and Music Design Castlemaine, CD and Music Design Melbourne, CD and Music Design Bacchus Marsh, CD and Music Design Ballarat, Box Set Design Gisborne, Box Set Design Castlemaine, Box Set Design Melbourne, Box Set Design Bacchus Marsh, Box Set Design Ballarat, Box Set Design Bendigo, Box Set Design Gisborne, Box Set Design Castlemaine, Box Set Design Melbourne, Box Set Design Bacchus Marsh, Box Set Design Ballarat
  • Bailey Ana logo blue, Plumbelly Studio Victoria Australia, Graphic Design Victoria, Bendigo Graphic Design, Ballarat Graphic Design, Bacchus Marsh Graphic Design, Gisborne Graphic Design, Design Studio Victoria Australia, Print Design Victoria, Graphic Design Melbourne, Logo Design Victoria, Logo Design Bendigo, Logo Design Gisborne, Logo Design Ballarat, business cards Ballarat, business cards Bendigo, business cards Bacchus Marsh, Business cards Melbourne, Business cards Gisborne, Branding Bendigo, Branding Gisborne, Branding Castlemaine, Branding Melbourne, Branding Bacchus Marsh, Branding Ballarat, Corporate Identity Bendigo, Corporate Identity Gisborne, Corporate Identity Castlemaine, Corporate Identity Melbourne, Corporate Identity Bacchus Marsh, Corporate Identity Ballarat, Stationery Design Bendigo, Stationery Design Gisborne, Stationery Design Castlemaine, Stationery Design Melbourne, Stationery Design Bacchus Marsh, Stationery Design Ballarat, Wedding invites Bendigo, Wedding invites Gisborne, Wedding invites Castlemaine, Wedding invites Melbourne, Wedding invites Bacchus Marsh, Wedding invites Ballarat, Online Design Gisborne, Online Design Castlemaine, Online Design Melbourne, Online Design Bacchus Marsh, Online Design Ballarat, Online Design Bendigo, Online Design Gisborne, Online Design Castlemaine, Online Design Melbourne, Online Design Bacchus Marsh, Online Design Ballarat, Brochure Design Gisborne, Brochure Design Castlemaine, Brochure Design Melbourne, Brochure Design Bacchus Marsh, Brochure Design Ballarat, Brochure Design Bendigo, Brochure Design Gisborne, Brochure Design Castlemaine, Brochure Design Melbourne, Brochure Design Bacchus Marsh, Brochure Design Ballarat, Packaging Design Gisborne, Packaging Design Castlemaine, Packaging Design Melbourne, Packaging Design Bacchus Marsh, Packaging Design Ballarat, Packaging Design Bendigo, Packaging Design Gisborne, Packaging Design Castlemaine, Packaging Design Melbourne, Packaging Design Bacchus Marsh, Packaging Design Ballarat, Book Design Gisborne, Book Design Castlemaine, Book Design Melbourne, Book Design Bacchus Marsh, Book Design Ballarat, Book Design Bendigo, Book Design Gisborne, Book Design Castlemaine, Book Design Melbourne, Book Design Bacchus Marsh, Book Design Ballarat, Layout Design Gisborne, Layout Design Castlemaine, Layout Design Melbourne, Layout Design Bacchus Marsh, Layout Design Ballarat, Layout Design Bendigo, Layout Design Gisborne, Layout Design Castlemaine, Layout Design Melbourne, Layout Design Bacchus Marsh, Layout Design Ballarat, Layout Design Gisborne, Layout Design Castlemaine, Layout Design Melbourne, CD and Music Design Bacchus Marsh, CD and Music Design Ballarat, CD and Music Design Bendigo, CD and Music Design Gisborne, CD and Music Design Castlemaine, CD and Music Design Melbourne, CD and Music Design Bacchus Marsh, CD and Music Design Ballarat, Box Set Design Gisborne, Box Set Design Castlemaine, Box Set Design Melbourne, Box Set Design Bacchus Marsh, Box Set Design Ballarat, Box Set Design Bendigo, Box Set Design Gisborne, Box Set Design Castlemaine, Box Set Design Melbourne, Box Set Design Bacchus Marsh, Box Set Design Ballarat
  • Bailey Ana website, Plumbelly Studio Victoria Australia, Graphic Design Victoria, Bendigo Graphic Design, Ballarat Graphic Design, Bacchus Marsh Graphic Design, Gisborne Graphic Design, Design Studio Victoria Australia, Print Design Victoria, Graphic Design Melbourne, Logo Design Victoria, Logo Design Bendigo, Logo Design Gisborne, Logo Design Ballarat, business cards Ballarat, business cards Bendigo, business cards Bacchus Marsh, Business cards Melbourne, Business cards Gisborne, Branding Bendigo, Branding Gisborne, Branding Castlemaine, Branding Melbourne, Branding Bacchus Marsh, Branding Ballarat, Corporate Identity Bendigo, Corporate Identity Gisborne, Corporate Identity Castlemaine, Corporate Identity Melbourne, Corporate Identity Bacchus Marsh, Corporate Identity Ballarat, Stationery Design Bendigo, Stationery Design Gisborne, Stationery Design Castlemaine, Stationery Design Melbourne, Stationery Design Bacchus Marsh, Stationery Design Ballarat, Wedding invites Bendigo, Wedding invites Gisborne, Wedding invites Castlemaine, Wedding invites Melbourne, Wedding invites Bacchus Marsh, Wedding invites Ballarat, Online Design Gisborne, Online Design Castlemaine, Online Design Melbourne, Online Design Bacchus Marsh, Online Design Ballarat, Online Design Bendigo, Online Design Gisborne, Online Design Castlemaine, Online Design Melbourne, Online Design Bacchus Marsh, Online Design Ballarat, Brochure Design Gisborne, Brochure Design Castlemaine, Brochure Design Melbourne, Brochure Design Bacchus Marsh, Brochure Design Ballarat, Brochure Design Bendigo, Brochure Design Gisborne, Brochure Design Castlemaine, Brochure Design Melbourne, Brochure Design Bacchus Marsh, Brochure Design Ballarat, Packaging Design Gisborne, Packaging Design Castlemaine, Packaging Design Melbourne, Packaging Design Bacchus Marsh, Packaging Design Ballarat, Packaging Design Bendigo, Packaging Design Gisborne, Packaging Design Castlemaine, Packaging Design Melbourne, Packaging Design Bacchus Marsh, Packaging Design Ballarat, Book Design Gisborne, Book Design Castlemaine, Book Design Melbourne, Book Design Bacchus Marsh, Book Design Ballarat, Book Design Bendigo, Book Design Gisborne, Book Design Castlemaine, Book Design Melbourne, Book Design Bacchus Marsh, Book Design Ballarat, Layout Design Gisborne, Layout Design Castlemaine, Layout Design Melbourne, Layout Design Bacchus Marsh, Layout Design Ballarat, Layout Design Bendigo, Layout Design Gisborne, Layout Design Castlemaine, Layout Design Melbourne, Layout Design Bacchus Marsh, Layout Design Ballarat, Layout Design Gisborne, Layout Design Castlemaine, Layout Design Melbourne, CD and Music Design Bacchus Marsh, CD and Music Design Ballarat, CD and Music Design Bendigo, CD and Music Design Gisborne, CD and Music Design Castlemaine, CD and Music Design Melbourne, CD and Music Design Bacchus Marsh, CD and Music Design Ballarat, Box Set Design Gisborne, Box Set Design Castlemaine, Box Set Design Melbourne, Box Set Design Bacchus Marsh, Box Set Design Ballarat, Box Set Design Bendigo, Box Set Design Gisborne, Box Set Design Castlemaine, Box Set Design Melbourne, Box Set Design Bacchus Marsh, Box Set Design Ballarat
  • Bailey Ana Cakes, Plumbelly Studio Victoria Australia, Graphic Design Victoria, Bendigo Graphic Design, Ballarat Graphic Design, Bacchus Marsh Graphic Design, Gisborne Graphic Design, Design Studio Victoria Australia, Print Design Victoria, Graphic Design Melbourne, Logo Design Victoria, Logo Design Bendigo, Logo Design Gisborne, Logo Design Ballarat, business cards Ballarat, business cards Bendigo, business cards Bacchus Marsh, Business cards Melbourne, Business cards Gisborne, Branding Bendigo, Branding Gisborne, Branding Castlemaine, Branding Melbourne, Branding Bacchus Marsh, Branding Ballarat, Corporate Identity Bendigo, Corporate Identity Gisborne, Corporate Identity Castlemaine, Corporate Identity Melbourne, Corporate Identity Bacchus Marsh, Corporate Identity Ballarat, Stationery Design Bendigo, Stationery Design Gisborne, Stationery Design Castlemaine, Stationery Design Melbourne, Stationery Design Bacchus Marsh, Stationery Design Ballarat, Wedding invites Bendigo, Wedding invites Gisborne, Wedding invites Castlemaine, Wedding invites Melbourne, Wedding invites Bacchus Marsh, Wedding invites Ballarat, Online Design Gisborne, Online Design Castlemaine, Online Design Melbourne, Online Design Bacchus Marsh, Online Design Ballarat, Online Design Bendigo, Online Design Gisborne, Online Design Castlemaine, Online Design Melbourne, Online Design Bacchus Marsh, Online Design Ballarat, Brochure Design Gisborne, Brochure Design Castlemaine, Brochure Design Melbourne, Brochure Design Bacchus Marsh, Brochure Design Ballarat, Brochure Design Bendigo, Brochure Design Gisborne, Brochure Design Castlemaine, Brochure Design Melbourne, Brochure Design Bacchus Marsh, Brochure Design Ballarat, Packaging Design Gisborne, Packaging Design Castlemaine, Packaging Design Melbourne, Packaging Design Bacchus Marsh, Packaging Design Ballarat, Packaging Design Bendigo, Packaging Design Gisborne, Packaging Design Castlemaine, Packaging Design Melbourne, Packaging Design Bacchus Marsh, Packaging Design Ballarat, Book Design Gisborne, Book Design Castlemaine, Book Design Melbourne, Book Design Bacchus Marsh, Book Design Ballarat, Book Design Bendigo, Book Design Gisborne, Book Design Castlemaine, Book Design Melbourne, Book Design Bacchus Marsh, Book Design Ballarat, Layout Design Gisborne, Layout Design Castlemaine, Layout Design Melbourne, Layout Design Bacchus Marsh, Layout Design Ballarat, Layout Design Bendigo, Layout Design Gisborne, Layout Design Castlemaine, Layout Design Melbourne, Layout Design Bacchus Marsh, Layout Design Ballarat, Layout Design Gisborne, Layout Design Castlemaine, Layout Design Melbourne, CD and Music Design Bacchus Marsh, CD and Music Design Ballarat, CD and Music Design Bendigo, CD and Music Design Gisborne, CD and Music Design Castlemaine, CD and Music Design Melbourne, CD and Music Design Bacchus Marsh, CD and Music Design Ballarat, Box Set Design Gisborne, Box Set Design Castlemaine, Box Set Design Melbourne, Box Set Design Bacchus Marsh, Box Set Design Ballarat, Box Set Design Bendigo, Box Set Design Gisborne, Box Set Design Castlemaine, Box Set Design Melbourne, Box Set Design Bacchus Marsh, Box Set Design Ballarat
  • Bailey Ana Cakes, Plumbelly Studio Victoria Australia, Graphic Design Victoria, Bendigo Graphic Design, Ballarat Graphic Design, Bacchus Marsh Graphic Design, Gisborne Graphic Design, Design Studio Victoria Australia, Print Design Victoria, Graphic Design Melbourne, Logo Design Victoria, Logo Design Bendigo, Logo Design Gisborne, Logo Design Ballarat, business cards Ballarat, business cards Bendigo, business cards Bacchus Marsh, Business cards Melbourne, Business cards Gisborne, Branding Bendigo, Branding Gisborne, Branding Castlemaine, Branding Melbourne, Branding Bacchus Marsh, Branding Ballarat, Corporate Identity Bendigo, Corporate Identity Gisborne, Corporate Identity Castlemaine, Corporate Identity Melbourne, Corporate Identity Bacchus Marsh, Corporate Identity Ballarat, Stationery Design Bendigo, Stationery Design Gisborne, Stationery Design Castlemaine, Stationery Design Melbourne, Stationery Design Bacchus Marsh, Stationery Design Ballarat, Wedding invites Bendigo, Wedding invites Gisborne, Wedding invites Castlemaine, Wedding invites Melbourne, Wedding invites Bacchus Marsh, Wedding invites Ballarat, Online Design Gisborne, Online Design Castlemaine, Online Design Melbourne, Online Design Bacchus Marsh, Online Design Ballarat, Online Design Bendigo, Online Design Gisborne, Online Design Castlemaine, Online Design Melbourne, Online Design Bacchus Marsh, Online Design Ballarat, Brochure Design Gisborne, Brochure Design Castlemaine, Brochure Design Melbourne, Brochure Design Bacchus Marsh, Brochure Design Ballarat, Brochure Design Bendigo, Brochure Design Gisborne, Brochure Design Castlemaine, Brochure Design Melbourne, Brochure Design Bacchus Marsh, Brochure Design Ballarat, Packaging Design Gisborne, Packaging Design Castlemaine, Packaging Design Melbourne, Packaging Design Bacchus Marsh, Packaging Design Ballarat, Packaging Design Bendigo, Packaging Design Gisborne, Packaging Design Castlemaine, Packaging Design Melbourne, Packaging Design Bacchus Marsh, Packaging Design Ballarat, Book Design Gisborne, Book Design Castlemaine, Book Design Melbourne, Book Design Bacchus Marsh, Book Design Ballarat, Book Design Bendigo, Book Design Gisborne, Book Design Castlemaine, Book Design Melbourne, Book Design Bacchus Marsh, Book Design Ballarat, Layout Design Gisborne, Layout Design Castlemaine, Layout Design Melbourne, Layout Design Bacchus Marsh, Layout Design Ballarat, Layout Design Bendigo, Layout Design Gisborne, Layout Design Castlemaine, Layout Design Melbourne, Layout Design Bacchus Marsh, Layout Design Ballarat, Layout Design Gisborne, Layout Design Castlemaine, Layout Design Melbourne, CD and Music Design Bacchus Marsh, CD and Music Design Ballarat, CD and Music Design Bendigo, CD and Music Design Gisborne, CD and Music Design Castlemaine, CD and Music Design Melbourne, CD and Music Design Bacchus Marsh, CD and Music Design Ballarat, Box Set Design Gisborne, Box Set Design Castlemaine, Box Set Design Melbourne, Box Set Design Bacchus Marsh, Box Set Design Ballarat, Box Set Design Bendigo, Box Set Design Gisborne, Box Set Design Castlemaine, Box Set Design Melbourne, Box Set Design Bacchus Marsh, Box Set Design Ballarat

A passion for baking lies at the heart of this project. Taking the next step towards turning a hobby into a business, Bailey Ana Cakes required a strong brand identity which could be applied across both packaging and website.

Share on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestTweet about this on TwitterGoogle+Email to someone